REGULAMIN SKLEPU I SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ ZA POŚREDNICTWEM SZNURKIOUTLET.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem ww.SznurkiOutlet.pl Sprzedającym jest Tomasz Urbaniak BO URBANIAK z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94A, 01-102 zarejestrowany pod numerem NIP: 5252203113 , Regon: 017205074 Kontakt ze sprzedającym można uzyskać: • telefonicznie: +48 882 453 519 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: dziendobry@SznurkiOutlet.pl

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień oraz dokonanie rejestracji na stronie sklepu internetowego.

2. Produkty marki SznurkiOutlet.pl, są w fabrycznie nowe. Wykonanie ręcznie sprawia, że wyroby mogą różnić się kształtem, fakturą czy kolorem w ramach tego samego rodzaju produktu.

§ 2 REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w sklepie internetowym SznurkiOutlet.pl (utworzenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę użytkownika (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego SznurkiOutlet.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w sklepie internetowym SznurkiOutlet.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu SznurkiOutlet.pl są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym SznurkiOutlet.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego SznurkiOutlet.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną za pośrednictwem adresu dziendobry@SznurkiOutlet.pl z prośbą o usunięcie konta z podaniem adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w sklepie SznurkiOutlet.pl.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.SznurkiOutlet.pl są cenami brutto podanymi w Złotych Polskich, (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach 7:00-15:30.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz rejestracji i zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych takich, jak: dowód zakupu (paragony, faktury i faktury korygujące) oraz formularzy (potwierdzenie zamówienia, itp.).

7. Właściciel SznurkiOutlet.pl zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość (patrz Polityka prywatności).

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego - dla opcji płatności „Przelew bankowy”. Dla płatności dokonanych za pośrednictwem Przelewy 24 niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty przez wybrany portal.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar Klientowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia i dokonania zapłaty.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

4. Kupujący ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz ciężaru zamówionego towaru. Kupujący może się zapoznać z cennikiem klikając w link „Wysyłka”

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania przez przewoźnika, chyba że sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności za towar i koszty dostawy: - gotówka - przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy sprzedającego przed wysyłką towaru - przelew elektroniczny (PayU, Przelewy24, E-card); Po wybraniu przelewu elektronicznego, następuje przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany ponownie do strony internetowej sklepu. Płatności online obsługuje firma Przelewy24.pl, PayU oraz E-Card.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy sprzedającego, w tytule przelewu należy umieścić: - imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, - numer zamówienia oraz nazwę użytkownika Dane do przelewu: BO Urbaniak ul. Jana Olbrachta 94A 01-102 Warszawa Nr rachunku bankowego sprzedającego: 54 1050 1025 1000 0091 4714 6162

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub odsyłając towar na adres sklepu SznurkiOutlet.pl nie później jednak niż 14 dni od dnia doręczenia . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Kupujący, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. 2. Zwrotowi nie podlegają produkty w formie plików elektronicznych, dotyczy to zwłaszcza wykrojów i instrukcji zapisanych w formacie PDF.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania rzeczy z powrotem, sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. /Wprzypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty./

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

6. Koszty wysłania towaru do Klienta są zwracane przez sklep, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Produkty oferowane przez SznurkiOutlet.pl objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli konsument zgłosił rękojmię sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z kopią dowodu zakupu i pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sprzedawcy (podstawa prawna – Ustawa o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz 827)

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej otrzymania. Po przekroczeniu tego terminu reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

& 8 PRAWA AUTORSKIE © COPYRIGHT SZNURKIOUTLET

1. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe ich fragmenty oraz ich układ w serwisie SznurkiOutlet.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BO URBANIAK. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody BO URBANIAK są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu SznurkiOutlet.pl są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Wszelkie naruszenia praw, o których mowa w niniejszym punkcie podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą bezwgędnie egzekowane przez BO URBANIAK.

2. Znaki zastreżone Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie SznurkiOutlet.pl są zastrzeżone przez BO URBANIAK, a w szczególności znak marki i znak graficzny SznurkiOutlet.

3. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zaprezentowane w serwisie SznurkiOutlet.pl są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. SznurkiOutlet.pl dołożyły wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. W żadnym przypadku BO URBANIAK nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. SznurkiOutlet.pl mogą publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

4. LICENCJE BO URBANIAK pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że BO URBANIAK musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności znak towarowy i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej BO URBANIAK nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów zawartych między sklepem SznurkiOutlet.pl a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 18.03.2020r..